Des de l’organització som conscients  d’això, de manera que més endavant us indicarem hotels i hostals de la zona per tal que pugueu pernoctar el temps que calgui.