Si, posant-se en contacte amb l’organització a través del correu inscripcions@somvallestrail.cat.