Les inscripcions es consideren donatius, per tant, no es tornaran.