Els donatius es consideren com a donacions i no es poden retornar.