No, aquesta funció també la pot realitzar una persona de l’equip.